Grundkurs i livsmedelshygien för småskaliga livsmedelsförädlare

Plats Start: Webbinarie 10/10 2022. Fysiskt: Vara 19/10 2022
Datum och tid 10 oktober, Utbildning i två steg

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer Hushållningssällskapet Västra att anordna Grundkurs i livsmedelshygien för småskaliga livsmedelsförädlare verksamma i Västra Götaland.

Målgrupp: Livsmedelsproducenter verksamma i Västra Götaland
Småskaliga livsmedelsförädlare i olika branscher (t ex frukt-, grönt- och bärförädling, bageri, honung, gårdsmejerier, slakteri/ styckning/chark, m.fl.). I första hand företagare och anställda som är i uppstartsskedet eller som ska utöka sin verksamhet, men även övriga landsbygdsföretagare med koppling till livsmedel.

Utbildning i två steg

 1. Må 10 okt 2022 kl 13.00-15.00 Digital utbildning via Teams
 2. On 19 okt 2022 kl 8.30-16.00 Fysisk utbildning på Vara Folkhögskola

Anmälan senast 3 okt 2022

Vid anmälan ange namn på företag och deltagarens namn, fullständigt personnummer, kontaktuppgifter, verksamhetsområde, fakturaadress samt behov av eventuell specialkost. Ange även den mailadress dit länken till utbildningen via Teams ska skickas.

Kursavgift: 1000 kr + moms.
I kursavgiften ingår förtäring vid kurstillfälle nr 2, viss dokumentation samt kursintyg. Avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras 700 kr + moms.

Bekräftelse skickas senast efter sista anmälningsdag.
Utbildningen får ha max 30 deltagare.
Vi kommer ha en reservlista med personer som anmäler sig efter fulltecknad kurs och som är intresserade av att delta på utbildningen på kortare varsel.

Utbildningsinnehåll:
Utbildningen ger grundläggande kunskaper om livsmedelssäkerhet och redlighet.
Genomgång av vilka grundkrav som ställs på en livsmedelsproducent.
Dagarna ger även kännedom om var det finns mer specifika kunskaper och information att hitta, som berör det egna företagets verksamhetsområde.

Delkurs 1 via Teams, må 10 okt kl 13-15

 • Livsmedelslagstiftningen – dess mening, krav och kontroll (fokus på EG 852/2004)
 • Grundförutsättningar för lokalens utformning och flöden
 • Introduktion till mikroorganismer

Delkurs 2 Vara Folkhögskola, on 19 okt kl 8.30-16.00

 • Smittor, smittkällor, personlig hygien
 • Mikroorganismer
 • Biologiska, kemiska, fysikaliska och allergena faror
 • Livsmedelshygien – Säker hantering, arbetsrutiner och egenkontroll
 • HACCP:s principer
 • Mät- och analysutrustning
 • Märkning av och information om livsmedel

Metod: Föreläsning, erfarenhetsutbyte, film, arbetsuppgifter.

Kursintyg
Deltagare som deltar i båda delkurserna och gör arbetsuppgifterna erhåller ett kursintyg efter utbildningens genomförande.

Utbildningsledare: Cecilia Sassa Corin, matkonsult på Hushållningssällskapet Västra

Kort om kursledare
Cecilia har mångårig erfarenhet av utbildningar och utvecklingsarbete inom mat, miljö, hälsa och livsmedelshygien, både grundläggande och repetitionsutbildningar om livsmedelshygien för olika grupper, bl a för småskaliga livsmedelsföretagare. Hon har även varit med i processer för att utveckla olika typer av egenkontrollprogram. Cecilia är en uppskattad kursledare som använder ett enkelt språk och är lätta att lyssna på.

För mer information: Cecilia Sassa Corin, Matkonsult, Hushållningssällskapet Västra, cecilia.corin@hushallningssallskapet.se 0521-72 55 61

Anmäl dig senast 3 okt här:

 • Anmälan Grundkurs i livsmedelshygien 10 okt + 19 okt 2022

 • Deltagarlista

 • Faktura skickas till