Grovfoder i fokus samt årsmöte

Plats Västraby gård, Kattarp
Datum och tid 23 februari, 09:30- 15:00

Skånska Vallföreningen bjuder i samarbete med HIR Skåne och Skånesemin in till en dag med Grovfoder i fokus med efterföljande årsmöte för Skånska Vallföreningen. Lyssna på föreläsningar av försöksledare Ola Hallin och Rolf Spörndly, SLU. Västraby gård. Kattarp, presenterar sitt företag och dagen avslutas med en rundvandring.

Program

9:30 Fika och ankomst
10:00 Inspektor Erik Wallin presenterar Västraby gård
10:15 Gödslingsförsök och presentation av Rådde försöksgård. Ola Hallin, Rådgivarna
11:20 Lagringsförluster av ensilage. Rolf Spörndly
12:00 Lunch
13:00 Långa eller korta strån till korna. Rolf Spörndly
14:00 Årsmöte
14:30 Fika
15:00 Rundvandring Västraby

Vägbeskrivning
E6 avfart Strövelstorp/ Bjuv direkt efter Erikslund från norr. Avfart Fleninge från söder. Kör mot Hasslarp, sedan Kattarp, genom Kattarp över järnvägen sedan höger vid skylten Västraby.

Pris
För medlemmar i Skånska vallföreningen är dagen kostnadsfri. För icke medlemmar är kostnaden 200 kr. Alternativt löses medlemskap i Svenska Vallföreningen (400 kr/år).

Anmälan
Ring Skånesemins växel tel. 0415-195 00 senast torsdag 19 februari (för matens skull).

Välkommen

önskar Skånska Vallföreningens styrelse