Grönsaksträff- Temadag om växtskydd i frilandsgrönsaker

Plats Ängelholm
Datum och tid 26 februari, 8.00-16.00
Arrangör HIR Skåne

Välkommen till en temadag om växtskydd i frilandsgrönsaker!

Dagen vänder sig till alla produktionsinriktningar – IP Sigill, Global GAP, KRAV och EU-eko

Dagen startar med program med fokus på rotfrukter. Från 11.45 blir det punkter av intresse för alla som producerar grönsaker. Från 14.50 har programmet fokus på planterade grödor. Reservation för någon mindre ändring i programmet.

Onsdagen den 26 februari kl. 8.00-16.00
Erikslund, Ängelholm

Se program och inbjudan»

Kostnad

Kostnad för informationsdagen inklusive lunch och fika är 890 kr. Detta faktureras. Anmälan är bindande.

Kontakt

Har du frågor kontakta Anna-Mia Björkholm, tel. 010-476 22 61 eller e-post»

Anmälan

Anmäl dig senast den 25 februari kl 12.00 genom att fylla i dina uppgifter nedan. Klicka på Skicka för att slutföra din anmälan.
  • ÅÅMMDD-XXXX
  • Ev. behov av specialkost mm.
    Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka uppdateringar och information om kursen, men lämnas även vidare till Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid redovisning av aktiviteten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta hirskane@hushallningssallskapet.se

 

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne