Studiebesök

Grönsaksodling – bekämpning med ekologiska metoder

Vilka metoder och möjligheter finns det till biologiska bekämpning? Hur kan du stärka din grönsaksodling mot svampsjukdom och insektsangrepp och samtidigt minska användningen kemiska bekämpningsmedel?

Följ med ut till Josefina Åkerlund på Timmervikens skafferi i Kode! Förutom den fina grönsaksodlingen visar vi här upp två demonstrationsodlingar. Tomatplantor som ympats med mykorrhiza och/eller tillförts tångnäring jämförs med tomatplantor som tillförts Timmervilkens ”vanliga” gödsling. Vi visar också hur man själv med hjälp av en prognosmetod för morotsflugan kan förutsäga när morotsflugelarverna börjar gå in i morötterna och det är dags att skörda.

Plats:
Samling vid Rots väg, 44297 Kode. Det finns ingen direkt parkeringsplats kopplad till odlingen men parkeringsmöjlighet finns ca 100 meter in på vägen. Samåk om möjligt, så möter vi upp och löser parkering på plats.

Adress till gårdsbutik där vi eventuellt avslutar: Josefina Åkerlund Timmervikens skafferi, Berghällsvägen 2, 442 97 KODE

Program:
Fältvandring- Vi tittar på Timmervikens market gardening grönsaksodling, på friland och i växthus
Demonstrationer samt diskussion kring:
– Biostimulanter i tomatodling
– Prognosmetod för morotsflugan

Kursen är uppdelat i en träff ute i fält och en teoridel via webben:
För att så många som möjligt ska kunna vara med på de fysiska träffarna håller vi dem på två platser i länet.  Du får naturligtvis följa med på båda träffarna!

Målgruppen är yrkesmässiga grönsaksodlare, deras familjemedlemmar och anställda inom yrkesmässig trädgårdsodling.

Tag med egen kaffekorg så ses vi! 

 

Kursen finansieras av Europeiska fonden för landsbygdsutveckling och är en aktivitet inom Greppa Näringen.