Studiebesök Backa Gård

Plats Varnhem
Datum och tid 17 maj, 10-14:30
Arrangör Gröna Möten

Ekologiska Lantbrukarna Skaraborg tillsammans med Skaraborgs Vallförening ordnar i samarbete med Gröna Möten och Carl-Harry & Johanna Tell ett intressant studiebesök på Backa Gård i Varnhem.

På Backa Gård bedrivs idag ekologisk mjölkproduktion, vall- och växtodling samt nötköttsproduktion. Den sjuttonde maj besöker vi dem för diskussioner kring årets valletablering, växtföljd och mjölkproduktion.

Vallskördemaskiner kommer finnas för visning på gårdsplan.

Program
10.00 Inledning med kaffe.
Samling på gårdsplan. Johanna och Carl-Harry Tell hälsar välkommen och berättar om verksamheten på Backa Gård

10.50 Visningar i mindre grupper

Grupp 1 Valletablering och goda skördar på Backa Gård. Carl-Harry Tell visar vall- och spannmålsodlingar (Vall 1, Åkerböna, Helsäd med insådd: 6-radskorn, tidig havre och Vicker)

Grupp 2 KRAV-mjölk från Backa Gård. Mjölkproduktion i nya ladugården – blev det som det tänkte sig? Johanna Tell visar och berättar om förbättringar som har skett under senare tid. Grupp 3 Vallmaskingskedjan och vallfoderkvalitet Skaraborgs Vallförenings ordförande Sofia Kämpe visar senaste klipproverna och hur man bäst tolkar analysresultaten. Per Fredriksson Ekologiska Lantbrukarna Skaraborg demonstrerar vallkedjan på Backa. Axima visar bland annat Slåtterkross, strängläggare och pressplastarekipage. Sahlströms produkter finns på plats. Under detta pass serverar Gröna Möten nygrillade hamburgare i briochebröd med hemlagad salsa.

Ca 14.30 Avslutande frågestund med glass

Inbjudan som pdf

Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på enklare förtäring.

Anmäl dig senast 11 maj:

genom att registrera dig på www.gronamoten.se

Länk: gronamoten.se/kalender/studiebesok-backa-gard/

 

Gröna Möten sprider ny kunskap och belyser möjligheter inom de gröna näringarna. Välkommen till Campusområdet i Skara.
Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns: Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Biologiska Yrkeshögskolan, Naturbruksförvaltningen, LRF, Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, SP Jordbruk och Livsmedel.  Gröna Möten finansieras av: Skaraborgs kommunalförbund och Sparbanksstiftelsen Skraborg.

Kontaktperson för Gröna Möten är:
Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se