Marknadsläget och nya handelsvägar för småskalig äggproduktion

Plats Götene
Datum och tid 30 maj, 09:00-12:00
Arrangör Gröna Möten

 

Vi bjuder in till äggfrukost för dig som är aktiv inom äggproduktion. Svenska Ägg har nyligen fått ny verksamhetsledare i Marie Lönneskog Hogstadius. Hör henne beskriva marknadsläget inom svensk äggproduktion, äggets förträfflighet som livsmedel och vilka utmaningar vi står inför.

Ställ dina frågor till Livsmedelverkets Rune Lundén vad gäller hållbarhet och regler vid handel i mindre skala. Evenemanget är kostnadsfritt och vi är på Bryggeriet i Götene.

Plats: Bryggeriet i Götene, Lidköpingsv 24, Götene

Program

09.00 Frukost i caféet
Välkommen till frukostbordet!

09:30 Inledning av Lokalproducerat i Väst och Gröna Möten

09:50 Äggets unika egenskaper och konsumentens ökade efterfrågan på svenska ägg
Marie Lönneskog Hogstadius från Svenska ägg ger oss en uppdatering av marknadsläget för svenska ägg. Hur ser tillgång och efterfrågan ut framåt? Hur bevakas smittrisken gällande fågelinfluensa i Sverige.

10:40 Regelverket för att sälja ägg i liten skala direkt till konsument, till lokala butiken
Rune Lundén, Livsmedelsverket, svarar på frågor om vad man ska tänka på när man säljer ägg genom REKO-ringar, i egen gårdsbutik och till den lokala handlaren.

11:30 Nätverk som stärker och utvecklar småskalig produktion
Cecilia Faktus informerar om satsningen inom EU-projektet REFRAME med kompetenshöjande insatser inom de olika branschråden. Ulrika Åkesson, Gröna Möten, informerar om kommande evenemang och tar emot tips från deltagarna.

12.00 Avslutning

Inbjudan som pdf

Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på enklare förtäring.

Anmäl dig senast 24 maj:

genom att registrera dig på www.gronamoten.se

Länk: gronamoten.se/kalender/marknadslaget-och-nya-handelsvagar-for-smaskalig-aggproduktion/

Detta är ett samarrangemang mellan Gröna Möten, Lokalproducerat i Väst, Agroväst och ingår som en del i två aktuella EU-projekt: Interreg NSR-projeket REFRAME och Leaderprojektet Malt i Väst.

 

Gröna Möten sprider ny kunskap och belyser möjligheter inom de gröna näringarna. Välkommen till Campusområdet i Skara.
Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns: Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Biologiska Yrkeshögskolan, Naturbruksförvaltningen, LRF, Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, SP Jordbruk och Livsmedel.  Gröna Möten finansieras av: Skaraborgs kommunalförbund och Sparbanksstiftelsen Skraborg.

Kontaktperson för Gröna Möten är:
Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se