Hur öka investeringsvilja & tillväxt inom svensk mjölkproduktion

Plats Länghem
Datum och tid 22 maj, 16:30-19:30
Arrangör Gröna Möten

 

Vi kan konstatera att antalet mjölkproducenter kraftigt har reducerats sedan 70-talet. Antalet mjölkkor har under samma period halverats. Hittills har vi lyckats kompensera genom effektivisering och god avel. Många menar att vi nått brytpunkten, det är dags att satsa på rekrytering av fler lantbrukare inom mjölknäringen. Hur ska det gå till, är svensk mjölkproduktion en lönsam näring idag? Vilka insatser krävs för att skapa förutsättningarna?

Möt Arlas Peter Kofoed som talar om hur vi med gemensam kraft ökar konkurrenskraften i svensk mjölkproduktion. Anders Christenson från European Dairy Farmers berättar om samverkan i produktionsledet med andra länder.
Kristoffer Kullingsjö från Kullingsjö Lantbruk ger oss inblickar i hur de med tydliga strategier och mål driver verksamheten mot god lönsamhet.

Detta seminarium blir premiärevenemanget för Gröna Möten i Sjuhärad. Vi välkomnar lantbrukare, företagare, näringslivs- och landsbygdsutvecklare, rådgivare i Sjuhärad till en intressant kväll på Rådde Gård.

Plats: Rådde Gård, Länghem

Program
16.30 Inledning Gröna Möten Sjuhärad

Leader Sjuhärad presenterar det nya projektet.

16.40 Programpresentation
Ulrika Åkesson, Agroväst, berättar kort om dagens program.

16.50 Varför är det viktigt med svensk mjölk?
Peter Kofoed, chef Arlas medlemsservice i Sverige, berättar om vägen framåt. Siktet är inställt på att få en långsiktig positiv trend för den svenska mjölkinvägning. Där alla i branschen gemensamt måste hjälpa till att öka konkurrenskraften i svensk mjölkproduktion.

17.40 Paus med fika

18.00 Svensk mjölkproduktion i jämförelse med Europa och Världen
Anders Christenson, Eurpean Dairy Farmers, berättar om organisationens arbete och samverkan med andra länder. Anders beskriver deras nyckeltalsmodell som är en god grund för analys av den totala affärsverksamheten hos en mjölkproducent.

18.50 Om Kullingsjö Lantbruk i Vårgårda
Kristoffer Kullingsjö berättar om hur de med tydliga strategier och mål driver verksamheten mot en god lönsamhet. Det gäller att hitta sätt för att få alla delar i gården lönsamma och ta hjälp av expertis där man inte har den kunskap som krävs för att utvecklas vidare.

19.30 Avslutade diskussion

Inbjudan som pdf

Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på enklare förtäring.

Anmäl dig senast 17 maj:

genom att registrera dig på www.gronamoten.se

Länk: gronamoten.se/kalender/hur-kan-vi-oka-investeringsvilja-och-tillvaxt-inom-svensk-mjolkproduktion/

 

Gröna Möten sprider ny kunskap och belyser möjligheter inom de gröna näringarna. Välkommen till Campusområdet i Skara.
Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns: Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Biologiska Yrkeshögskolan, Naturbruksförvaltningen, LRF, Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, SP Jordbruk och Livsmedel.  Gröna Möten finansieras av: Skaraborgs kommunalförbund och Sparbanksstiftelsen Skraborg.

Kontaktperson för Gröna Möten är:
Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se