Fältvandring i grovfoder – så rustar vi oss för nästa torkperiod

Datum och tid 4 oktober, 09:30-14:00
Arrangör Gröna Möten

Vad kan vi lära av säsongen som gick med sämre etablering och låga vallskördar? Skaraborgs Vallförening arrangerar en fältvandring där vi tillsammans med Hushållningssällskapet Skaraborg, Växa Sverige och Scandinavian Seed studerar fält med exempel på grönfoderblandningar som etablerar sig effektivt och ger snabb skörd. Vi vänder oss främst till grovfoderproducenter och intresserade rådgivare.

Inbjudan som pdf

Program
09.30 Samling med fika på Rännagården, Kestad

10.00 Vandring i fält Rännagården
Linus Andersson, Rännagården, visar deras olika grönfoderblandning etablerade 13: e och 20: e augusti efter helsäd.

11.10 Vandring i fält Lövåsa Gård
Dag Arvidsson, Lövåsa Gård, visar deras havre för helsädesskörd, sådd i slutet av juli. Vi fortsätter till intilliggande gården Fjäll Eriksrud där vi möter Alfred Akersten som visar grönfoderraps etablerad i slutet av juli.

12.30 Vandring i fält Vadsbo Mjölk
På Vadsbo Mjölk tittar vi på stödsådd av vallfrö utförd i mitten på augusti. Lars Svensson guidar oss i fält. 13.15 Lunch Gröna Möten serverar enklare förtäring på gården.

Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på enklare förtäring.
Har du frågor kontakta om fältvandringen Sofia Kämpe, sofia.kampe@agrovast.se

 

Anmäl dig senast 27 september:

genom att registrera dig på www.gronamoten.se

Länk: Fältvandring i grovfoder

 

Gröna Möten sprider ny kunskap och belyser möjligheter inom de gröna näringarna. Välkommen till Campusområdet i Skara.
Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns: Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Biologiska Yrkeshögskolan, Naturbruksförvaltningen, LRF, Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, SP Jordbruk och Livsmedel.  Gröna Möten finansieras av: Skaraborgs kommunalförbund och Sparbanksstiftelsen Skraborg.

Kontaktperson för Gröna Möten är:
Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se