Seminarium med Tillväxt Trädgård Väst

Plats Green Tech Park, Gråbrödrag 11, Skara
Datum och tid 21 mars, 09:30-16:00
Arrangör Gröna Möten

Seminariet riktar sig till hela trädgårdsnäringen och alla som arbetar med yrkesmässig produktion av grönsaker, frukt, bär, prydnadsväxter, plantskoleväxter och andra trädgårdsväxter.

Målet med dagen är att i diskussion om olika åtgärdsförslag hitta rätt prioritering för en attraktiv handlingsplan för Tillväxt Trädgård Väst.

Inledningstalare Simon Irvine, trädgårdsmästare utbildad vid Royal Botanic Gardens Kew.

Ladda ner inbjudan här: pdf

Seminariet är kostnadsfritt. Fika och lunch ingår.

Program
09.30 Inledning med fika i caféet

10.00 Bakgrund Tillväxt Trädgård Väst
Sofia Kämpe, Agroväst, presenterar programmet och deltagarna.

10.20 Den ekologiska tanken – att tillåta den vilda mångfalden
Under många år har Simon Irvine vårdat och utvecklat Slottsträdgården på Läckö. Den
ekologiska grundsynen har präglat resultatet.

11.00 Grönsakshuset – en grönsaksgrossist med siktet högt
Richard Hallberg, marknadsansvarig, berättar om hur man lyckats med en ambitiös
tillväxtstrategi och vilka behov man ser framåt.

11.30 Moek – hur möter vi en ökad efterfrågan
Anette Borgström, affärsområdeschef, berättar om hur de kan hjälpa till att nå ut på marknaden.

11.45 Hur ser branschen ut i Västra Götaland
Kristine Ivarsson från Hushållningssällskapet ger oss branschstatistik och lunchuppgift.

12.10 Lunch i caféet, Inlämnad enkät = Soppa och mingel

12.40 Enkätresultat
Kristine Ivarsson presenterar resultat från genomförda intervjuer.

13.10 Gruppdiskussion
Utmaningar idag och i framtiden. Vad vill du komplettera enkätsvaren med?

13.50 Prioriteringsövning
Prioritera mellan åtgärdsförslagen.

14.40 Knyta ihop säcken – nästa steg
Diskussion om hur vilka våra viktigaste finansiärer och intressenter är och hur vi presenterar vår plan på ett attraktivt sätt

Fika i caféet serveras från 15.00, återsamling 15.30

15.30 Sammanfattning och kommande aktiviteter

Anmäl ditt deltagande genom att senast 16 mars registrera dig på:
http://www.gronamoten.se

 

Gröna Möten sprider ny kunskap och belyser möjligheter inom de gröna näringarna. Välkommen till Campusområdet i Skara.
Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns: Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Biologiska Yrkeshögskolan, Naturbruksförvaltningen, LRF, Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, SP Jordbruk och Livsmedel.  Gröna Möten finansieras av: Skaraborgs kommunalförbund och Sparbanksstiftelsen Skraborg.

Kontaktperson för Gröna Möten är:
Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se