Fältvandring hos Vadsbo Mjölk

Plats Mariestad
Datum och tid 3 juli, 19:00-21:00
Arrangör Gröna Möten

Svenska Vallföreningen tillsammans med Hushållningssällskapet och Växa Sverige anordnar i samarbete med Gröna Möten ett intressant studiebesök hos Vadsbo Mjölk strax utanför Mariestad.

Samling vid Hedvigabadet i Moholm 18:30

Ladda ner inbjudan här: faltvandring_vadsbo_mjolk

Program
Vi tittar på första och andra årsvallar samt årets insådd i havre. Hur stor blir andelen lucern med 17% i fröblandningen? På Vadsbo Mjölk används Pavo Eko 21 med tillsats av lucern. Hur påverkar fasta körspår andelen rödklöver i vallen? Vi tittar på resultat från årets vall.

Medtag kaffe och dricka. Enklare förtäring finns på grillen efter 18.30.

Anmäl ditt deltagande genom att senast 29 juni registrera dig på:
http://www.gronamoten.se

Vid frågor: kontakta Sofia Kämpe, Agroväst på 073 310 78 69.

Gröna Möten sprider ny kunskap och belyser möjligheter inom de gröna näringarna. Välkommen till Campusområdet i Skara.
Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns: Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Biologiska Yrkeshögskolan, Naturbruksförvaltningen, LRF, Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, SP Jordbruk och Livsmedel.  Gröna Möten finansieras av: Skaraborgs kommunalförbund och Sparbanksstiftelsen Skraborg.

Kontaktperson för Gröna Möten är:
Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se