Grön Rehab

Plats Skara
Datum och tid 12 september, 09:30-13:30
Arrangör Gröna Möten

Seminariet riktar sig till lantbruksföretagare som verkar inom eller har intresse av grön rehab/omsorg, rådgivning trädgård, forskare, studenter, företagshälsovård och beslutsfattare inom näringslivsutveckling.

Ta del av forskning och praktiska exempel inom Grön Rehab här
ifrån Skaraborg. Möt en av de som vågat satsa , Elisabeth Wahlgren
från Grevegarden, Norra Härene.

Inbjudan som pdf

09.30 Inledning. Ulrika Åkesson, Gröna Möten inleder.

09.40 Forskning om grön rehab och dess metodutveckling
Lena Lidfors, nytillträdd programchef för Framtidsplattformen djur och hälsa inom SLU, forskarom hur människor påverkas av interaktionen med djur. Lena ger oss en inblick i den forskning som hittills gjorts inom området.

10.30 Grön Arena utvecklar gårdar som erbjuder tjänster inom grön omsorg/rehab. Malin Fahlesson berättar om konceptet Grön Arena som Hushållningssällskapet driver, nationellt och i Skaraborg. Målsättningen är att fler gårdar ska kunna erbjuda kvalitetssäkrade tjänster inom omsorg, skola eller hälsoområdet.

11.15 Grevegarden – lantbruksföretagaren som vågade tänka nytt. Elisabeth Wahlgren som både är högskoleutbildad trädgårdsmästare och sjuksköterska presenterar sin verksamhet som grundar sig i nya behandlingsalternativ med stöd av forskning.

12.00 Lunchpaus och mingel. Enklare förtäring i caféet

12.50 Om att byta banan och satsa för en ny framtid. Richard Andersson, Nyföretagarcentrum, vägleder i hur man kan tänka om man vill ändra riktning på sin verksamhet eller starta ny verksamhet.

13.10 Summering

Anmäl dig senast 1 september:

genom att registrera dig på www.gronamoten.se

Länk: gronamoten.se/kalender/gron-rehab/

 

Gröna Möten sprider ny kunskap och belyser möjligheter inom de gröna näringarna. Välkommen till Campusområdet i Skara.
Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns: Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Biologiska Yrkeshögskolan, Naturbruksförvaltningen, LRF, Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, SP Jordbruk och Livsmedel.  Gröna Möten finansieras av: Skaraborgs kommunalförbund och Sparbanksstiftelsen Skraborg.

Kontaktperson för Gröna Möten är:
Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se