Vad är köttkvalitet?

Plats Skara
Datum och tid 25 september, 11:30-14:30
Arrangör Gröna Möten

Vad är köttkvalitet? – ur forskarens och konsumentens synvinkel. Vi vänder oss till kött- och livsmedelsproducenter som är intresserade av hur vi på olika sätt kan skapa intresse för svenskt kött och inom produktionsledet öka kunskapen om vad konsumenten efterfrågar.

Detta seminarium är ett samarrangemang mellan Gröna Möten, SLU och Svenskt Kött och görs inom det EU-finansierade projektet Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött.

Inbjudan som pdf

Program

11.30 Gröna Möten bjuder på enklare förtäring i Smedjan

12.15 EU-finansierat projekt med mål om en mer efterfrågedriven produktion av svenskt kött. Ulrika Åkesson berättar om projektet som pågår under tiden 2016-2018.

12.30 Köttvetenskap fokus i Skara. Anders Karlsson som nyligen installerats som professor vid SLU i Skara har forskat på köttkvalitet i både Århus och Köpenhamn. Dagens köttdiskussion styrs oftare av känslor än av forskningsbaserad fakta. Vad är egentligen köttkvalitet?

13.15 Svensk Kött visar vägen mot förbättrade kunskaper om kött.
Elisabet Qvarford, VD Svensk Kött, har arbetat fram en digital köttskola. Målgruppen är personal inom dagligvaruhandeln samt intresserade konsumenter.

14.00 Avslutning

Anmäl dig senast 18 september:

genom att registrera dig på www.gronamoten.se

Länk: http://gronamoten.se/kalender/vad-ar-kottkvalitet/

 

Gröna Möten sprider ny kunskap och belyser möjligheter inom de gröna näringarna. Välkommen till Campusområdet i Skara.
Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns: Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Biologiska Yrkeshögskolan, Naturbruksförvaltningen, LRF, Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, SP Jordbruk och Livsmedel.  Gröna Möten finansieras av: Skaraborgs kommunalförbund och Sparbanksstiftelsen Skraborg.

Kontaktperson för Gröna Möten är:
Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se