Precisionsodling Sverige

Plats Skara, SLU Smedjan
Datum och tid 30 oktober, 09:00-12:00
Arrangör Gröna Möten

 

Möt experter från vår nationella forsknings- och innovationsplattform. Vi vänder oss till lantbruksföretag, rådgivare, studenter och andra aktörer inom de gröna näringarna med intresse för precisionsodling. Seminariet sker i samarbete med Gröna Möten och är delvis en rapportering inom EU-projektet Innovationer för hållbar växtodling.

Precisionsodling Sverige (POS) är ett nätverk och en samarbetsplattform som syftar till utveckling och användning av precisionsodling i Sverige.

Seminariet är kostnadsfritt. Enklare förtäring ingår.
Seminariet startar kl 09.00 och avslutas med lunch kl 12.00.

Läs inbjudan som pdf

Program

09.00 Programansvarig POS, Bo Stenberg hälsar välkomna

09.10 POS samverkar för integrerat och behovsanpassat växtskydd
POS-samordnare Sofia Kämpe beskriver hur POS vill utvecklas inom området.

09.30 Fika

10.00 3D-kamera för bestämning av markens ytstruktur
Mikael Gilbertsson från tekniska institutet RISE presenterar ny teknik för effektiv kartläggning.

10.20 Fasta körspår, skördepotential och effekt på markstruktur
Ararso Etano, SLU Uppsala, ger oss en inblick i hur fasta körspår kan förbättra förutsättningar gällande skördepotential och markkvalitet.

10.40 Nya underlag förbättrar beslutsstödssystem
Lena Engström, SLU Skara, rapporterar från EU-projektet Innovationer för hållbar växtodling om nya underlag som bygger vår kunskapsplattform bredare inom höstvete, vall och höstraps.

11.00 Precisionsodling i vall
Försök som görs för att öka precision i odling av vall presenteras av agronom Sofia Kämpe, Agroväst.

11.20 Beståndsanpassad tillväxtreglering i havre
Sofia Kämpe, Agroväst redovisar pilotprojekt om anpassad dos av tillväxtmedel.

11.40 Prognosmodell för DON i havre
Agrovästs Thomas Börjesson beskriver hur man med hjälp av prognosmodell får stöd i beslut om bekämpning av Fusariumtoxiner i spannmål

12.00 Lunch med mingel i Smedjan

 

Anmäl dig senast 27 oktober:

genom att registrera dig på www.gronamoten.se

Länk: gronamoten.se/kalender/precisionsodling-Sverige

Gröna Möten sprider ny kunskap och belyser möjligheter inom de gröna näringarna. Välkommen till Campusområdet i Skara.
Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns: Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Biologiska Yrkeshögskolan, Naturbruksförvaltningen, LRF, Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, SP Jordbruk och Livsmedel.  Gröna Möten finansieras av: Skaraborgs kommunalförbund och Sparbanksstiftelsen Skraborg.

Kontaktperson för Gröna Möten är:
Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se