Hur värderar vi våra naturbetesmarker

Plats Skara, Green Tech Park
Datum och tid 9 oktober, 10:00-13:00
Arrangör Gröna Möten

Hur värderar vi våra naturbetesmarker – går det att kombinera nyttan med lönsam djuruppfödning?

Lyssna till Simon Jonegård som till vardags arbetar som landsbygdsutvecklare på Jönköpings kommun, men som har sina rötter här i Skaraborg. Möt också Karl-Ivar Kumm, docent i lantbruksekonomi vid SLU Skara, forskar i hur vi kan göra nöt- och lammköttsproduktion ekonomiskt och klimatmässigt hållbar.

Mötet hålls ihop av Inger Pehrson som har lång erfarenhet av frågor som rör köttproduktion och landskapsskötsel.

Läs inbjudan som pdf

Program

10:00 Inledning av Inger Pehrson, samordnare, Landsbygdsnätverket
Inger har under drygt 40 år arbetat med frågor som handlar om köttproduktion, landskapsskötsel och företagsutveckling. Det har hon gjort bland annat som verksamhetsledare för Sveriges Nötköttsproducenter.

10:15 Att hålla djur på naturbetesmarker skapar stor samhällsnytta
Simon Jonegård, landsbygdsutvecklare på Jönköpings kommun, talar om naturbetesmarkernas många funktioner och olika värden. Med konkreta exempel från Jönköping diskuteras hur dessa värden kan kombineras och hanteras på fastighetsnivå och på kommunnivå.

11:00 Konsumenten är villig att betala mer för naturbeteskött från Sverige
Karl-Ivar Kumm har nyligen släppt sin rapport ”Naturbetesmarkernas värden och bevarande”. Karl-Ivar visar där på ett ökande intresse hos konsumenter att köpa kött från djur som har gått på naturbete. Han visar även hur betesbaserad köttproduktion kan bli lönsam och klimatsmart.

11:45 Sammanfattning av Inger Pehrson

12:00 Enklare förtäring med mingel i caféetAnmäl dig senast 2 oktober:

genom att registrera dig på www.gronamoten.se

Länk: gronamoten.se/kalender/hur-varderar-vi-vara-naturbetesmarker/

 

Gröna Möten sprider ny kunskap och belyser möjligheter inom de gröna näringarna. Välkommen till Campusområdet i Skara.
Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns: Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Biologiska Yrkeshögskolan, Naturbruksförvaltningen, LRF, Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, SP Jordbruk och Livsmedel.  Gröna Möten finansieras av: Skaraborgs kommunalförbund och Sparbanksstiftelsen Skraborg.

Kontaktperson för Gröna Möten är:
Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se