Maximera din skörd

Plats Green Tech Park, Skara
Datum och tid 8 november, 14:00-17:00
Arrangör Gröna Möten

Maximera din skörd  – hur bedömer du skördepotentialen. Seminariet vänder sig till lantbrukare och rådgivare med mål att förbättra möjligheterna att uppskatta skördepotentialen på spannmål.

Vi reflekterar över årets skörd och vad vi kan ta med oss inför kommande sådd och gödning.
Välkommen till ytterligare ett seminarium med fokus på hur du maximerar din skörd.

Läs inbjudan som pdf

14.00 Sortval och beståndsdynamik i höstvete  Karl-Oskar Andersson, Scandinavian Seed lotsar oss bland olika sorter och deras egenskaper.  Vi diskuterar läget efter höstens etablering.

14.45 Praktiska erfarenheter från fältet  Fredrik Tidström, Swedish Agro och Hans Alvemar från SOYL delar med sig av erfarenheter från årets skörd. Vad nådde de fram till i deras demonstrationsodlingar i Östergötland?

15.30 Fika med mingel

16.00 Anpassa kvävegivan efter markens kväveleverans och skördepotential  Ingemar Gruveaus, Yara, ger oss senaste nytt gällande N-prognosförsöken. Vägledning i hur du optimerar gödsling och bedömer skördepotentialen.

16.45 Summering och diskussion

Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Seminariet är kostnadsfritt och görs i samverkan med SOYL Sverige, Swedish Agro, Scandianvian Seed och Yara.

Anmäl dig senast 31 oktober:

genom att registrera dig på www.gronamoten.se

Länk: gronamoten.se/maximera-din-skord-hur-bedomer-du-skordepotentialen/

 

Gröna Möten sprider ny kunskap och belyser möjligheter inom de gröna näringarna. Välkommen till Campusområdet i Skara.
Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns: Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Biologiska Yrkeshögskolan, Naturbruksförvaltningen, LRF, Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, SP Jordbruk och Livsmedel.  Gröna Möten finansieras av: Skaraborgs kommunalförbund och Sparbanksstiftelsen Skraborg.

Kontaktperson för Gröna Möten är:
Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se