Hur säkrar du hög kvalitet på mejeriprodukter

Plats Green Tech Park, Skara
Datum och tid 13 november, 9-16
Arrangör Gröna Möten

Lokalproducerat i Väst inbjuder i samarbete med Gröna Möten till en innehållsrik dag om hur du aktivt arbetar för att bibehålla en hög kvalitet vid produktionen av mejeriprodukter.

Vi vänder oss till er som är mjölkproducenter, och/eller vidareförädlar till konsumtionsmjölk, fermenterade mejeriprodukter eller ost. Marcus Nyström, Lactovet, har gedigen erfarenhet av produktion inom mejerinäringen och kommer att vägleda oss under dagen. Vi kommer ta del av viktig forskning från SLU gällande sporer i mjölk, titta närmare på hur man säkerställer sin livsmedelshygien, mikroorganismer och provtagning.

Läs inbjudan som pdf

Program
09.00 Inledning med fruktosmacka i caféet
Cecilia Faktus, rådgivare på Lokalproducerat i Väst hälsar välkommen och informerar om EU-projektet REFRAME.

09.30 Hur kan man påverka mjölkråvarans kvalitet?
Elisabet Nadeau, forskningsledare vid SLU i Skara och på Hushållningssällskapet Sjuhärad, berättar om hennes forskning om bl a sporers betydelse för mjölkkvaliteten.

10.45 Paus

11.00 Identifiera och minimera farorna i din produktion
Marcus Nyström går igenom vad man behöver tänka på för att få ett bra och säkert flöde genom produktionsprocessen.

12.15 Lunch i caféet

13.00 Lär känna era mikroorganismer
Grundläggande kunskap om de mikrober som påverkar din produktion och hur du ska kontrollera dem. Marcus Nyström vägleder oss i ämnet.

14.15 Fika

14.45 Provtagning – vad, när, hur och till vilken nytta
Vi tittar närmare på hur en provtagningsplan ser ut i ett mejeri, vilka tester man kan göra själva och hur ni ska använda informationen ni får ut från testerna.

15.45 Avslutning

Seminariet kostar 200:-/person. Lunch och fika ingår.

Anmäl dig senast 7 november:

genom att registrera under evenemanget dig på www.gronamoten.se

Länk: gronamoten.se/hur-sakrar-du-hog-kvalitet-pa-mejeriprodukter

Vid frågor kontakta Ulrika Åkesson, Agroväst, 0703-105630 eller
Cecilia Faktus på Lokalproducerat i Väst, 073-379 41 34

Detta är en kompetenshöjande insats som görs inom EU-projektet REFRAME.

Gröna Möten sprider ny kunskap och belyser möjligheter inom de gröna näringarna. Välkommen till Campusområdet i Skara.
Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns: Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Biologiska Yrkeshögskolan, Naturbruksförvaltningen, LRF, Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, SP Jordbruk och Livsmedel.  Gröna Möten finansieras av: Skaraborgs kommunalförbund och Sparbanksstiftelsen Skraborg.

Kontaktperson för Gröna Möten är:
Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se