Hur säkrar vi hög kvarnkvalitet på spannmål

Plats Skara, SLU
Datum och tid 5 februari, 10-17
Arrangör Gröna Möten

 

Hur säkrar vi hög kvarnkvalitet på spannmål och begränsar växtnäringsförluster i jordbruket? Det krävs kunskap och i grunden en god förståelse genom hela värdekedjan för behovet, nyttan och balansen i användande av tillväxtregulatorer.

Vi vänder oss till lantbruksföretag, rådgivning, kvarnindustri och övriga aktörer för ett branschgemensamt seminarium i ämnet. Möt experter inom växtskydd, branschföreträdare, myndighetsrepresentanter samt sakkunniga från LRFs Växtodlingsdelegation.

Plats: SLU Smedjan, Gråbrödrag 7, Skara

Program
09.30 Registrering och morgonkaffe i Smedjan

10.00 Inledning
Ulrika Åkesson, Gröna Möten, inleder seminariet. Presentation av dagens moderator.

10.15 Tillväxtreglering i Sverige
Mats Andersson, Business Manager Bayer CropScience, ger oss bilden av hur växtskyddsmedel har använts i Sverige över tiden.

10.50 God praxis för en hållbar användning av växtskyddsmedel i stråsäd
Peter Bergkvist, Strategisk rådgivare vid Kemikalieinspektionen, rapporterar från arbetet med en ny nationell handlingsplan.

11.25 Tillväxtregulatorer i statistik och försök
Lars Johansson, Växtskyddsansvarig SJV, ger oss data om hur förbrukningsutvecklingen ser ut. Är en behovsanpassning möjlig?

12.00 Tillväxtregulatorer i praktiken
Fredrik Tidström, Swedish Agro, förklarar vad som är viktigt att tänka på i fält.

12.25 Lunch inkl mingel i minimässa

13.15 Precisionsodling – ett verktyg för att anpassa insatserna till grödans behov
Simon Griffin, Technical Manager SOYL UK, förklarar hur grödans bladverk kan styras genom behovsanpassad kvävegödsling och tillväxtreglering.

14.00 Kort paus

14.20 Verktygslådan – vilka preparat finns på marknaden 2018?
Tillväxtreglering – mer än bara skörd. Hur arbetar växtskyddsleverantörerna förebyggande med säkra och långsiktigt hållbara produkter.

BASF – Thomas Wildt-Persson
Bayer CropScience – Mats Andersson
NuFarm – Ingrid Bechtel
Syngenta – Oskar Björling

16.50 Avslutning

Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på enklare förtäring.
Vi förbehåller oss rätten att efterdebitera utebliven närvaro med 200:-/deltagare.
Detta då antalet platser är begränsat.

Anmäl dig senast 26 januari:

genom att registrera dig på www.gronamoten.se

Länk: gronamoten.se/kalender/hur-sakrar-vi-hog-kvarnkvalitet-pa-spannmal/

 

Gröna Möten sprider ny kunskap och belyser möjligheter inom de gröna näringarna. Välkommen till Campusområdet i Skara.
Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns: Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Biologiska Yrkeshögskolan, Naturbruksförvaltningen, LRF, Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, SP Jordbruk och Livsmedel.  Gröna Möten finansieras av: Skaraborgs kommunalförbund och Sparbanksstiftelsen Skraborg.

Kontaktperson för Gröna Möten är:
Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se