Studiebesök GreveGarden Grön Rehab

Plats Norra Härene, Lidköping
Datum och tid 20 februari, 15-17:30
Arrangör Gröna Möten

Seminariet riktar sig till företagare inom Naturunderstödda interventioner (Green Care, grön rehabilitering, Grön Omsorg, NUR), beslutsfattare och upphandlare inom kommun/landsting, forskare, studenter, primärvård, företagshälsovård samt beslutsfattare inom näringslivsutveckling.

Följ med till GreveGarden i Norra Härene utanför Lidköping. Här behandlas remitterade patienter med utmattningssyndrom enligt forskningsförankrade metoder.  Hör Eva Sahlin, fil. Dr., berätta om effekter vid naturunderstödda interventioner.

Se inbjudan som pdf

Plats: GreveGarden, Norra Härene Lidköping

Program
15:00 Samling på gårdsplanen

Elisabeth G Wahlgren, GreveGarden, hälsar välkommen.

15:10 Rundvandring på gården – en resa genom åtta karaktärsrum
Hör Elisabeth berätta om kunskapen och utvecklingen av hur man använder trädgård och natur för att förbättra människors hälsa, något som ökat stort i Sverige. Framstegen bygger på vetenskapliga undersökningar som man i flera länder har arbetat efter under många år.

15:50 GreveGarden och vägen till vårdavtal
I Växthuset sammanfattar Elisabeth utmaningarna som hon har erfarit genom de år som verksamheten vuxit och utvecklats.

16:00 Gröna Rehab om naturunderstödda interventioner
Eva Sahlin, fil. Dr. vid Institutet för stressmedicin, berättar om uppföljning av resultat och effekterna av den modell som har utvecklats på Gröna Rehab i Göteborg.

16:50 Agroväst om Forskning och Innovation för ett långsiktigt hållbart lantbruk.  Ulrika Åkesson berättar om Agrovästs stöd för att utveckla det västsvenska lantbruket bl a genom att lyfta fram framgångsrika företagare inom regionen.

17:00 Kaffe med samtal
Deltagarna bjuds på enklare förtäring i Växthusets café där vi samtalar om utmaningar och möjligheter för att utveckla en vårdform som kan skapa nya arbetstillfällen på landsbygden.
Ulrika Åkesson leder diskussionen.

ca 17:30 Avslutning

Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på enklare förtäring.

Anmäl dig senast 14 februari:

genom att registrera dig på www.gronamoten.se

Länk: gronamoten.se/kalender/studiebesok-grevegarden-gron-rehab/

 

Gröna Möten sprider ny kunskap och belyser möjligheter inom de gröna näringarna. Välkommen till Campusområdet i Skara.
Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns: Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Biologiska Yrkeshögskolan, Naturbruksförvaltningen, LRF, Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, SP Jordbruk och Livsmedel.  Gröna Möten finansieras av: Skaraborgs kommunalförbund och Sparbanksstiftelsen Skraborg.

Kontaktperson för Gröna Möten är:
Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se