Övervakning av näringstransporter i vattendrag

Plats Skara
Datum och tid 28 september, 12:00-15:00
Arrangör Gröna Möten

Högfrekvent kontroll av näringstransporter i vattendrag är  nödvändigt för att ytterligare vässa effektiviteten i precisions jordbruket. Möt Andreas Gustavsson, miljörådgivare vid Hushållningssällskapet i Skaraborg och Niklas Strömbäck, disputerad limnolog från Luode. Mötet som inleds med lunchmingel på Smedjan, SLU-campus.

Program
12.00 Mingellunch i Smedjan, Skara.

13.00 Vi samlas vid Smedjans entré. Föredragen innefattar demonstration utomhus.

13.15 Kartläggning av tekniska lösningar för ökad precision i recipientkontroll. Andreas Gustavsson, miljörådgivare vid Hushållningssällskapet i Skara rapporterar om arbetet med mål att minska läckage av växtnäring till vattendrag, sjöar och hav genom att utvärdera tekniker inom området.

14.00 Presentation av tekniker för högfrekvent mätning av vattenkvalitet. Niklas Strömbäck, disputerad limnolog, arbetar för Luode, som levererar tekniklösningar inom hydrologi, limnologi och oceanografi. Niklas presenterar olika lösningar med early warning systems och automatisk miljöövervakning online anpassade för jordbruk.

 

Anmäl dig senast 22 september:

genom att registrera dig på www.gronamoten.se

Länk: gronamoten.se/kalender/overvakning-av-naringstransporter-i-vattendrag-2/

 

Gröna Möten sprider ny kunskap och belyser möjligheter inom de gröna näringarna. Välkommen till Campusområdet i Skara.
Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns: Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Biologiska Yrkeshögskolan, Naturbruksförvaltningen, LRF, Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, SP Jordbruk och Livsmedel.  Gröna Möten finansieras av: Skaraborgs kommunalförbund och Sparbanksstiftelsen Skraborg.

Kontaktperson för Gröna Möten är:
Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se