Grön omsorg och rekreation – Träff 1

Plats Medlefors, Skellefteå
Datum och tid 3 mars, 10.00–16.00

För dig som vill utveckla verksamhet kring grön omsorg och rekreation med gården, trädgården eller naturen som bas. Träffen ingår i en serie med fem träffar och en studieresa om grön omsorg. Målet är att aktiviteterna ska ge stöd för utveckling av din verksamhet, kunskap om marknad och utveckling av produkter, tjänster och gårdsmiljö för hälsa och rekreation. Du får ökade kunskaper från forskning om kopplingen mellan hälsa, djur och natur samt goda exempel från pågående verksamheter.

Datum: Fredag den 3 mars
Tid: 10.00–16.00
Plats: Medlefors, Skellefteå
Kostnad: 500 kr exklusive moms. Kaffe och lunch ingår.

Program
09.30 Fika

10:00 Att använda djur vid behandling eller rekreation – vikten av att koppla metod till insats!
Lena Stenvall projektledare för ”Psykisk hälsa i fokus” med lång erfarenhet av att använda hästar och hundar som resurs vid arbete med bland annat våldsutsatta kvinnor samt en av lärarna vid terapihundutbildningen vid Hundens hus i Sundsvall.

11.00 Grön Arena – en mötesplats för köpare och säljare av tjänster inom området grön omsorg, skola och rekreation, Anna Molander Hushållningssällskapet

12:00 Lunch

13:00 Besök på Solkraft Rosengård
Att använda trädgården för grön omsorg, Karin Dahlgren, biträdande verksamhetschef på Hälsans trädgård visar och berättar om hur de arbetar med grön rehabilitering för personer som har intresse för natur, trädgård och kreativitet. På Rosengård bedrivs även verksamhet med hästar, får, hönor, smådjur och ett hunddagis.

15.00 Introduktion till affärsplan inom grön omsorg, Anna Molander Hushållningssällskapet

Information och anmälan
Anmälan senast måndag 27 februari till Anna Molander tel.090-178825, 070-1884825 , e-post: anna.molander@hushallningssallskapet.se

Ange ev. specialkost. Seminariet delfinanserias via Landsbygdsprogrammet och arrangeras inom projektet Grön omsorg och rekreation