Grön Arena utbildning Västerås

Plats Västerås
Datum och tid 5 maj
Arrangör Hushållningssällskapet

Grön Arena utbildningen är en grundläggande utbildning som behandlar alla olika aspekter som krävs för att kunna driva en Grön Arena verksamhet. Utbildningen är på totalt 6 st heldagar med en obligatorisk övernattning mellan kursdag 1 och 2. Dag 3 och 4 samt dag 5 och 6 ligger efter varandra så att det finns möjlighet till inpendling och övernattning.

Kursdatum sätts efter att antalet deltagare är tillräckligt.

Kostnaden för hela utbildningen är 7900 kr + moms. Tillkommer gör kostnader för mat och boende.

Utbildningens deltagarantal är begränsat till minst 25 och max 30 st per kurstillfälle. Det är först till kvarn som gäller, när utbildningen är full kommer en reservlista att upprättas.

Vill företaget efter utbildningens slut ansöka om att bli en godkänd Grön Arena-gård kostar det i dagsläget 5000 kr + moms och resa.

OSA: Snarast

Efter anmälan kommer fakturering att ske av kursavgiften, betalningsvillkor är 30 dagar. Kursavgiften måste vara betald för att få börja utbildningen. Vid ej kursstart på grund av deltagaren återbetalas 50 % av kurskostnad. Vid ej kursstart på grund av för få deltagare återbetalas 100 % av kurskostnad.

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.

Utbildningens innehåll

Dag 1 Uppstart Grön Arena koncept
Studiebesök Grön Arena-gård
Uppstart Grön Arena Affärsplan
Gårdens erfarenheter
Gruppens erfarenheter

Dag 2 Affärsplan
Erfarenheter från Grön Arena i Värmland
Grön Arena Affärsplan
Kund och målgrupper

Dag 3 Forskning och målgrupp
Fortsättning Affärsplan
Forskning Green Care
Din kund och målgrupp
Bemötande
Lagstiftning

Dag 4 Ekonomi
Ekonomi
Kalkyler
Prissättning, prisexempel
Tillstånd för verksamheten

Dag 5: Marknadsföring och presentationsteknik
Fortsättning Affärsplan
Paketering
Marknadsföring
Presentationsteknik
Förhandlingsteknik

Dag 6: Avtal, utvärdering och summering
Summering Affärsplan
Handlingsplan
Avtal
Utvärderingsmallar
Kostnad

Vill du veta mer om kursen eller har frågor så kontakta:
Karin Bergkvist, karin.bergkvist@hushallningssallskapet.se 0727-13 07 00
Agneta Pettersson, agneta.pettersson@hushallningssallskapet.se 070-603 08 99

Vill du veta mer rent allmänt om Grön Arena och se vilka gårdar runt om i Sverige som är Godkända Grön Arena-gårdar klicka här ⇒