Grön Arena: Studiebesök Sörböle gård

Plats Hos Harrieth Edeholt Öberg, Sörböle gård, Umeå
Datum och tid 21 november, 13.30-16.30

Forskningen visar på många positiva effekter för flera olika målgrupper av att vistas i naturen och delta i aktiviteter med djur och trädgård. Konceptet Grön Arena erbjuder individanpassade aktiviteter på en Grön Arena gård med djur, natur och trädgård.

Välkommen att besöka Sörböle gård som är godkänd för Grön Arena verksamhet. Harriet Edeholt Öberg som driver gården kommer att presentera sin verksamhet. Även andra gårdar i närområdet kommer att berätta om sina gårdar och hur de skulle vilja utveckla sin Grön Arena verksamhet.

Tanken med träffen är att skapa en dialog med den offentliga sektorn om hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar Grön Arena verksamhet i vår region. Vi tror att det finns många människor som skulle må bra och vara hjälpta av att vistas i naturen och delta i aktiviteter med djur och trädgård.

Anmälan senast onsdag 14 november till anna.molander@hushallningssallskapet.se 090-178 825 | 070-188 48