Grisföretagarträff

Plats Hotell Botnia Umeå
Datum och tid 27 november, 12.00

NÅGRA AV PROGRAMPUNKTERNA:

  • Odling och teknik för hantering av foderspannmål – bl.a. presentation av projektet Wet Grain in package
    Anne-Maj Gustavsson, SLU och Hans Arvidsson, Svensk maskinprovning
  • Marknadstrender griskött
    Christian Frelsöy, Hushållningssällskapet
  • Aktuella grisproduktionsfrågor
    Anna Molander, Hushållningssällskapet

Dag: Tisdag 27 november

Tid: Start med lunch kl 12, under eftermiddagen föreläsningar och diskussioner, middag och logi på Hotell Botnia

Plats: Hotell Botnia nära flygplatsen i Umeå – www.hotelbotnia.com

Arrangör: Anna Molander, Hushållningssällskapet

Kostnad: 3000 kr per person i enkelrum och 2500 kr per person i dubbelrum (exkl moms). I deltagaravgiften ingår mat och logi.

Anmälan: För garanterad plats anmälan senast måndag 29 oktober, sen anmälan kostar 500 kr extra. Anmälan görs till anna.molander@hushallningssallskapet.se eller
090-178 825, 070-188 48 25