Greppa ogräset via Webben!

Plats Webbinarie
Datum och tid 29 juni, 13.00-17.00
Arrangör Hushållningssällskapet Västra

 

Integrerat växtskydd för yrkesmässiga trädgårdsodlare

Måndagen den 29 juni 2020, kl 13.00-17.00

 

Välkommen på en givande kurseftermiddag på distans.
Med intressanta föreläsningar inom ämnesområde ogräsreglering, samt film från fältarbete med de maskiner som odlaren Owe Johansson Arentorp använder i sin 10 hektar stora grönsaksodling. Dessa passar i både storskalig som småskalig grönsaksodling och maskinparken är relativt billig.

David Hansson, forskare från SLU berättar om aktuella forskningsresultat inom ämnesområdet ogräsbekämpning i odlingssystem med ekologisk grönsaksodling.

Frans Johnsson Jordbruksverket inleder kort om IPM och talar sedan om aktuellt inom robotteknik och bekämpning av rotogräs samt om invasiva arter.

Kursprogram i pdf »
Inbjudan i pdf »

Anmälan senast onsdagen den 24 juni i formuläret här nedan.

 

Vid frågor kontakta
kristine.ivarsson@hushallningssallskapet.se 0511-248 46
marie.hanson@hushallningssallskapet.se 0521-725525

Kursen finansieras inom Landsbygdsprogrammet som delfinansieras av EU.