Hur skapar vi mikrobiologiskt rika miljöer runt växterna vi odlar?

Plats Webbinarie Teams
Datum och tid 25 november, 13.00 - 15. 15

 

Understanding Soil Health
Gör resan mot en mer regenerativ och produktiv odling!

Välkommen på ett spännande och lärorikt Webbinarie.

Vi bjuder in; 
Dr Christine Jones från Australien för att prata om vad jorden behöver för att fungera som bäst vid odling, med grönsaksproduktion i fokus
samt
Jan Röed, Stiftelsen Regenerativa Ekosystemekolog; expert på mikrobiell teknik.

 

Onsdagen den 25 november kl 13.00-15.15

13.00-14.30
Dr Christine Jones, doktor i markbiokemi. 1 h föredrag och 30 minuter för frågor.
Föredrag på engelska, utskick av material sker i förväg till alla anmälda, som förberedelse.

Forskning har visat att all odling blir mycket mer produktiv, samt angrips av färre skadedjur och sjukdomar, när den sker i jord med biologisk mångfald.
Christine Jones kommer att berätta om symbiotiska förhållandena och förklara hur växelverkan mellan växter och mikrober gör det möjligt för organiskt kväve och organiskt kol att byggas in snabbt i jorden.
Föredraget ger bland annat också kunskap om hur växter extraherar genetiskt material från markens mikrobiom för att bekämpa skadedjur och sjukdomar samt tolerera påfrestningar som frost och torka. Jones berättar även om regenerativt jordbruk in Australia, New Zealand och i USA.

Christine Jones har publicerat mer än 50 vetenskapliga artiklar om markvetenskap, inklusive sin landmärkepresentation ”Quorum sensing in the earth microbiome” vid vinterkonferensen No-Till-on-the-Plains i Wichita, Kansas (USA). Hon har en stor erfarenhet av att arbeta med innovativa markägare för att genomföra regenerativa markförvaltningsmetoder. Christine är medlem i Arizona State Universitys ”Carbon Nation Team” och sitter i rådgivande styrelsen för ”The Carbon Underground.
 
14.45-15.15
Jan Röed, ekolog och expert på mikrobiell teknik beskriver hur man praktiskt kan arbeta för att sätta organiska restprodukter i ett positivt kretslopp som leder till att kol lagras in odlingsjorden.

Jan Röed är verksam i Stiftelsen Regenerativa Ekosystem. I stiftelsen är han ansvarig för projektet Carbon Capture Farm som bygger på regenerativt lantbruk och kolinlagring för att skapa maximal odlings- och klimatnytta.

 

Anmälan:
Anmälan är stängd.

Övrig information:
Webbinariet är kostnadsfritt och det finns möjlighet för max 50 deltagare att vara med.
Webbinariet kommer att sändas via Teams.
Mail med länk till webbinariet skickas till anmäld mailadress ett par dagar före kursdagen.
Då får du också mer information om hur webbinariet går till.

Vid frågor kontakta:
kristine.ivarsson@hushallningssallskapet.se 0511-248 46 eller
marie.hanson@hushallningssallskapet.se 0521-725525

 

Vi hoppas på en mycket intressant eftermiddag!

 

Kursen är kostnadsfri då den finansieras med medel från Jordbruksverket för att tillämpa livsmedelsstrategin.