Gödselseparering

Plats Naturbruksgymnasiet Kalmar, Smedby
Datum och tid 9 november, 14.30-16.30
Arrangör Greppa näringen

Föreläsning om Gödselseparering

​Träffen hålls i anslutning till Greppa Näringens och Hushållningssällskapets valldag på Ingelstorp.

 

  • Teknik för separering och koncentrering av flytgödsel
  • Miljövinster och en ökad lönsamhet på gårdsnivå
  • Bättre möjligheter att fördela kväve och fosfor
  • Praktiska erfarenheter kring projektering av en gödselbaserad biogasanläggning vid Södra Cell, Mönsterås.

 

Medverkande:           Erik Sindhöj, RISE

                                        Olof Boson, lantbrukare, Torp

 

Anmälan: senast torsdagen den 2 november till nina.h.nilsson@lansstyrelsen.se eller 010-2238335