God markvård – för högre och jämnare skördar! 

Plats Karlstad
Datum och tid 5 april, 9.00 - 15.30

 

Välkommen till en träff med temat

God markvård – för högre och jämnare skördar! 

Under den här dagen får vi lära oss mer om hur marken ska tas om hand för att producera så höga och jämna skördar som möjligt. Vi kommer även att ta upp olika åtgärder för att minska växtnäringsförluster och klimatpåverkan.

Kursen genomförs både på sal och i fält.

Onsdagen den 5 april

Träffen kommer bland annat innehålla följande programpunkter:

  • Hur en bra markstruktur och väl fungerande odlingsjord kan öka tillgängligheten av växtnäring med möjlighet till ökad lönsamhet och minskad klimat- och miljöpåverkan.
  • Drönare som hjälpmedel i lantbruket.
  • Täckdikningsplaner och val av filtermaterial och grus m.m.
  • Information om nyttan med att anlägga en våtmark vad gäller växtnäring, biologisk mångfald, utjämning av höga vattenflöden m.m.
  • Visning av våtmark vid Ängebäck Trädgård.
  • Undersökning av dränering i fält (om tjänligt väder och markförhållande).

Medverkande:

  • Ebba Hellstrand, Hushållningssällskapet
  • Dag Hallén, Sundet Värmskog AB
  • Eva Nilsson, Vattenmiljö i Värmland AB
  • Daniel Hedeås, Hushållningssällskapet

Tid: 5 april kl. 9.00 – ca 15.30.
Start vid Bistro Airport (restaurangen vid Karlstad flygplats) följt av fältbesök och gårdsbesök vid Ängebäck Trädgård under eftermiddagen.
Vi börjar träffen med förmiddagsfika vid Bistro Airport.

Plats: Bistro Airport (restaurangen vid flygplatsen) Våldalen 570, 655 91 Karlstad, ksdarprt.se och Ängebäck Trädgård Grava-Ängebäck 752, 655 91 Karlstad, angeback.com.

Kostnad: Förmiddagsfika med kaffe & macka och lunch kostar 210:- per person och betalas på plats vid Bistro Airport. Eftermiddagsfika kostar 30:- och betalas helst med swish vid fikat under eftermiddagen. I övrigt finansieras träffen via EU-medel från Jordbruksverket.

Anmälan: senast 3 april till Daniel Hedeås, daniel.hedeas@hushallningssallskapet.se, 0708-291994.
Meddela vid anmälan till träffen om du har några allergier eller särskilda önskemål om kost.

Inbjudan i pdf-format (skriv ut) »

Vi kommer framgent att arrangera ytterligare träffar inom temat energi och minskad klimatpåverkan med fokus på minskade energikostnader och minskade koldioxidutsläpp.

Träffen arrangeras av Hushållningssällskapet Västra i samarbete med LRFs-lokalavdelning Grava-Nor-Segerstad