God markvård – för högre och jämnare skördar!

Plats Säffle
Datum och tid 27 oktober, 9.00 - 15.30
Arrangör Samarrangemang

 

Välkommen till en träff med temat

God markvård – för högre och jämnare skördar!
Sätt spaden i marken och få koll på din jord!
Under den här dagen får vi lära oss mer om hur marken ska tas om hand för att producera så höga och jämna skördar som möjligt.
Kursen genomförs både på sal och i fält.

Torsdagen den 27 oktober 9.00-15.30

På träffen kommer vi bland annat att diskutera:

  • Hur en bra markstruktur och väl fungerande odlingsjord kan öka odlingssäkerheten både blöta och torra år, och skapar grunden för resurseffektiv produktion med möjlighet till ökad lönsamhet och minskad klimat- och miljöpåverkan.
  • Vilka åtgärder som gynnar markstrukturen och skapar förutsättningar för en bra rotutveckling, bra växtnäringsutnyttjande och god vattenförsörjning?
  • Hur kan man minska problemen med skorpa på mjälajordar?
  • Undersökning av markstruktur ute i fält med genomgång av hur Jordbruksverkets markvårdsapp ”Hur mår min jord?” fungerar och hur den kan användas praktiskt. Appen är ett verktyg för att få koll på markstrukturen, kunna utvärdera åtgärder och följa upp förändringar över tid.
  • Drönare som hjälpmedel i lantbruket.
  • Täckdikningsplaner och val av filtermaterial och grus m.m.
  • Maskinvisning och genomgång av åtgärder för att gynna markstruktur och odlingssäkerhet.

Medverkande:
Anna Bjuréus, Jordbruksverket, Rådgivare inom vattenhushållning och sakkunnig om markvård och jordhälsa
Dag Hallén, Sundet Värmskog AB
Daniel Hedeås, Hushållningssällskapet.

Tid och plats: 27 oktober kl. 9.00 – ca 15.30 start vid Ölseruds bygdegård följt av fältbesök och eventuellt gårdsbesök under eftermiddagen. Vi börjar träffen med förmiddagsfika i bygdegården.

Kostnad: Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika kostar 150:- per person och betalas på plats.

Frågor: Daniel Hedeås, daniel.hedeas@hushallningssallskapet.se, 0708-291994

Anmälan: senast 21 oktober till Daniel Hedeås 070-829 19 94. Meddela vid anmälan till träffen om du har några allergier eller särskilda önskemål om kost.

Utskriftvänlig inbjudan »

                      

Träffen arrangeras av Hushållningssällskapet i samarbete med Greppa näringen och LRFlokalavdelningar
Södra Näset, Säfflebygden och Säffle Norra.
Aktiviteten finansieras genom medel från Jordbruksverket.