Glyfosatfritt jordbruk

Plats Meddelas
Datum och tid 10 februari, 10.00-15.00
Arrangör Hushållningssällskapet Västra

 

Glyfosatfritt jordbruk kurs/erfagrupp

Träff 1 10 februari  kl:10-15.
Plats
meddelas efter anmälan.

 • Glyfosatets påverkan på människan och miljön ur ett svenskt och internationellt perspektiv
 • Biologi kvickrot och andra rot- och fröogräs
 • Mellangrödor
 • Renkavle
 • Olika redskaps mekaniska verkningssätt.
 • Bearbetningsstrategi med olika redskap/redskapskombinationer för olika ogräs.

Träff 2. Våren 2022 Tid och plats meddelas senare.

 • Fälttur
 • Ogräshackning växande gröda, Biologi och teknik
 • Studiebesök hos intressanta lantbrukare

Träff 3 Hösten 2022. Tid och plats meddelas senare

 • Mellangrödor och deras etablering samt hantering utan glyfosat
 • Mekaniskt vallbrott
 • Praktisk jordbearbetning

Träff 4. Senhöst 2022. Tid och plats meddelas senare

 • Odlingsstrategi, växtföljd, och odlingsåtgärder för minskad glyfosatanvändning i jordbruksgrödor. 1 timma, andra kemstrategier
 • Hur påverkar de olika alternativen ekonomin i olika växtodlingscenarion. Vi sätter siffror på olika modeller för olika växtföljder utan glyfosat. Räknar på egen gård och typgård.

 

Programdetaljer kan förändras beroende på Folkhälsomyndighetens rekomendationer, säsong och deltagarnas utgångspunkt.

Anmälan i formulär här nedan senast 2 februari.

För fler frågor kontakta Svante Andersson
svante.andersson@hushallningssallskapet.se
0511-24818

Kursen finansieras av medel från Europeiska jordbruksfonden.