Glyfosatfritt vallbrott

Plats Gamlebygymnasiet, Gamleby
Datum och tid 11 januari, 9-12
Arrangör Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

Välkommen på  två halvdagarskurser med fokus på förbud/kraftig begräsning av glyfosat.

Kurserna hålls på Gamlebygymnasiet och huvudkontoret i Kalmar, sänds digitalt och spelas in för den som önskar se kurserna i efterhand.

Dag 1: Glyfosatfritt vallavbrott, Gamlebygymnasiet ( Dag 2: 12 jan)

Kursen handlar om hur man gör vallbrott utan tillgång till glyfosat och tar upp såväl odlingsteknik som ekonomi. Försöket
”Glyfosatfritt vallbrott 2020–2021” används som utgångspunkt för kursen och kompletteras med föreläsningar och
beräkningar för att skapa perspektiv för dig som lantbrukare oavsett förutsättningar.

Program
09.00 Fika och introduktion
09.30 Glyfosatfritt vallbrott | Presentation av försök och resultat | Frans Johnson, Jordbruksverket
10.00 Maskiner för vallbrott | Teknikgenomgång, maskiner | Fredric Johansson, Lantmännen
10.30 Bensträckare
10.45 Ekobönder presenterar | Exempel från verkligheten
11.30 Ogräsens biologi | Genomgång av strategier för vallbrott med utgångspunkt från olika arter och
förutsättningar med t.ex. jordart | Madeleine Wiström, Hushållningssällskapet
12.00 Gemensam lunch

Anmäl dig senast 4 januari till anna.hermansson@hushallningssallskapet.se eller 073-680 58 69.
Vänta inte med din anmälan eftersom det är begränsat antal platser!

Läs hela inbjudan som pdf