För medlemmar

Gillesträff: Följ med till Boghamn Strand

Borghamn Strand är ett byggnads- och kulturminnesmärkt område samt ett arbetslivsmuseum. Följ med på rundvandring på området med guidning av Katarina Atsmon som berättar den spännande historien från dåtid till nutid. Det är sedan 2018 privatägt och har även camping, vandrarhem, hotell, restaurang, café och egen hamn.

Gillena bjuder på guidningen som börjar kl. 13.30.
De som vill äta lunch innan samlas kl. 12.15. För att lunchen ska vara klar kl. 12.30 så beställer var och en sin lunchinfo@borghamn.com senast den 25/5. Det finns även möjlighet att fika då guidningen är avslutad.

Ev. lunch och fika betalar man för själv.

Varmt Välkomna!

Styrelserna i Vifolka Valkebo Göstrings, Folkunga och Dals Lysings hushållsgille!