Gillenas framtid

Plats Brunnby, Västerås
Datum och tid 13 november, 18.00

Inbjudan till alla medlemmar i Västmanlands läns Hushållningssällskap

Gillenas framtid

Tid:             Tisdagen den 13 november 2018, kl. 18.00.

Plats:          Brunnby gård, Västerås.

Vi börjar kvällen med mat kl. 18 och sedan beräknar vi att mötet drar igång ca kl. 18.45.

För att landsbygden har förändrats och vi har liten aktivitet i våra gillen önskar vi fortsätta att diskutera gillenas framtid. Går det att avveckla gillena och vad gör man i så fall med deras kassor.

Förslag från styrelsen, vid eventuell nedläggning av gillena, är att eventuella pengar från gillena sätts in på ett eget konto under Västmanlands läns Hushållningssällskap. Syftet skulle kunna vara att möjliggöra för studerande inom den gröna näringen att söka stipendier från det specifika kontot. Det skulle i detta scenario vara förvaltnings­utskottet i Västmanlands läns Hushållningssällskap som avgör om man är berättigad till stipendiet eller ej.

Det är viktigt att det kommer representanter från varje gille på detta möte om ett beslut eventuellt skulle kunna tas om avveckling av gillena på ordinarie stämma. En stadgeändring måste då ske för att vi skall kunna fatta beslut i ärendet.

Anmälan: Senast den 12/11 till e-post: hskonsult@hushallningssallskapet.se eller tel. 021-17 77 20 (växel). Kom ihåg att anmäla ev. kostavvikelse.

Välkomna!

Sture Johansson, ordförande
Västmanlands läns Hushållningssällskap