Gårdsträff för diko- och ungnötsproducenter på Lånsta

Plats Sala
Datum och tid 10 augusti, 15.00–17.30
Arrangör HS Konsult AB

Välkommen på gårdsträff hos Henrik Eriksson på Lånsta där vi kommer fokusera särskilt på majsodling och utfodring av majs. Lånsta gård föder upp ca 450 ungnöt per år och har under flera år odlat majs med gott resultat.

Vi kommer även diskutera årets grovfoderkvalitet, klimatsmart utfodring och effektivt foderutnyttjande och mycket mer. Vi diskuterar även kalvhälsa och avvänjning av dikalven inför hösten.

Tid

Måndagen den 10 augusti 2020, klockan 15.00–17.30

Plats

Henrik Eriksson, Lånsta 146, 733 94, Sala

Medverkande 

Louise Ryberg, Hushållningssällskapet

Alexia von Ehrenheim, Hushållningssällskapet

Anmälan och frågor
Anmäl dig senast 7 augusti till Louise Ryberg, 070-640 85 75 louise.ryberg@hushallningssallskapet.se

Kursen är kostnadsfri då den finansieras via Landsbygdsprogrammet och Greppa Näringen. Greppa Näringens mål är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel.

Covid-19. Vi tar ansvar för våra kollegor och kunder. Därför utgår vi från att du som känner dig förkyld eller har avvikande symptom inte kommer på träffen. Vi håller avstånd till varandra och hälsar inte på varandra fysiskt. Tack för visad hänsyn!