Gårdsråd och styrelse FLYTTAS TILL HÖSTEN 2021

Plats Bjärsjölagårds slott
Datum och tid 10 november, 12.00
Arrangör Hir Skåne och Hushållningssällskapet Kalmar

Flyttas till hösten 2021

Har du funderat på om gårdsråd eller styrelse vore något för dig? 2021 erbjuder vi
en utbildning, framför allt riktad till dig som är lantbrukare och inte redan har, men funderar på
att starta upp, ett forum för det strategiska arbetet på gården. Under utbildningen, som hålls på
Bjärsjölagårds Slott, varvas föreläsningar med gruppdiskussioner och övningar.

10-11 nov En styrelses roller och ansvar.
Redskap för ekonomisk planering, kontroll och styrning.
23-24 nov Gårdsråd – inriktning, bemanning och arbetssätt.
Metoder för nulägesbedömning och omvärldsanalys.
2-3 dec Exempel på fungerande gårdsråd och styrelse för lantbruksföretag.
Handfasta råd om hur man kommer igång.

Medverkande:
Inga-Lill Bergfors är ekonomirådgivare, Lean- och Ledarskapscoach vid Hushållningssällskapet i Kalmar.
Arne Rantzow var tidigare VD för Svenska Foder och chef inom bland andra Lantmännen och LRF Konsult. Arne har en gedigen erfarenhet av olika befattningar inom de gröna näringarna och är idag aktiv ledamot i 15 olika gårdsråd och styrelser.
Christian Johansson är auktoriserad revisor vid Deloitte, med erfarenhet av uppdrag
för små och medelstora företag inom de gröna näringarna.
Stefan Gustavsson har lång erfarenhet som ekonomirådgivare vid HIR Skåne, med
inriktning på analys och utveckling av lantbruksföretag och är även styrelseledamot
i några större lantbruksaktiebolag.

Under kursen kommer du också att få träffa lantbrukare som arbetar aktivt med
gårdsråd respektive styrelse i sina lantbruksföretag.

Frågor besvaras av kursledare Inga-Lill Bergfors på
inga-lill.bergfors@hushallningssallskapet.se eller 0709-45 87 28.

Anmälan görs till info.h@hushallningssallskapet.se eller 0480-156 70.

Deltagarantalet är begränsat till max 15 personer. Anmälan är bindande.

 

Utbildningen kostar 12.000 kr exkl. moms vilket inkluderar kursmaterial,
tre övernattningar samt lunch, fika och middag vid alla utbildningstillfällena.
Kursen delfinansieras av Jordbruksverket.