Gårdsråd och styrelse

Plats Bjärsjölagårds slott
Datum och tid 10 november, 12.00
Arrangör HIR Skåne och Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

Har du funderat på om gårdsråd eller styrelse vore något för dig? 2021 erbjuder vi en utbildning, framför allt riktad till dig som är lantbrukare och inte redan har, men funderar på att starta upp, ett forum för det strategiska arbetet på gården. Under utbildningen, som hålls på Bjärsjölagårds Slott, varvas föreläsningar med gruppdiskussioner och övningar.

Utbildningen ges som två lunch- till lunchträffar och en enskild träff med följande upplägg:

10-11 november
En styrelses roller och ansvar.
Redskap för ekonomisk planering, kontroll och styrning.

23-24 november
Gårdsråd – inriktning, bemanning och arbetssätt.
Metoder för nulägesbedömning och omvärldsanalys.

2-3 december
Enskild träff med varje deltagare där man tillsammans med kursledarna börjar skissa på upplägget för sin styrelse eller gårdsråd.

Medverkande

Inga-Lill Bergfors är ekonomirådgivare, Lean- och Ledarskapscoach vid Hushållningssällskapet i Kalmar Kronoberg Blekinge.

Arne Rantzow var tidigare VD för Svenska Foder och chef inom bland andra Lantmännen och LRF Konsult. Arne har en gedigen erfarenhet av olika befattningar inom de gröna näringarna och är idag aktiv ledamot i 15 olika gårdsråd och styrelser.

Christian Johansson är auktoriserad revisor vid Deloitte, med erfarenhet av uppdrag för små och medelstora företag inom de gröna näringarna.

Stefan Gustavsson har lång erfarenhet som ekonomirådgivare vid HIR Skåne, med inriktning på analys och utveckling av lantbruksföretag och är även styrelseledamot i några större lantbruksaktiebolag.

Under kursen kommer du också att få träffa lantbrukare som arbetar aktivt med gårdsråd respektive styrelse i sina lantbruksföretag.

Inbjudan och program för nedladdning

Kontakt och anmälan

Frågor besvaras av kursledare Inga-Lill Bergfors på
inga-lill.bergfors@hushallningssallskapet.se eller 0709-45 87 28.

Anmälan görs till info.h@hushallningssallskapet.se eller 0480-156 70.

Deltagarantalet är begränsat till max 15 personer. Anmälan är bindande.

Utbildningen kostar 9 600 kr exkl. moms vilket inkluderar kursmaterial,
två övernattningar samt lunch, fika och middag under utbildningstillfällena.

Kursen delfinansieras av Jordbruksverket.