Gårdsbesök med tema ekonomi och prissättning, mervärden och utveckling av varumärken

Plats Hörnsjö
Datum och tid 17 oktober, 09.30-16.00

Välkommen till en dag som handlar om affärsutveckling, ekonomi, prissättning och marknad, samtidigt som vi gör ett gårdsbesök hos Åbrånets Limousin. Kursen arrangeras inom ramen för projektet Diversifiering och utveckling av gårdsbutiker och förädling med gården som bas.

Program – tisdag den 17 oktober i Hörnsjö

09.30 Kaffe med smörgås

10.00 Presentation och personligt framträdande är också viktiga delar i det egna varumärket Roma Wilma berättar om Åbrånets Limousin

10.15 Affärsutveckling, företag i förändring, ekonomi, prissättning, olika bolagsformer. Hur väljer man affärsmodell utifrån produkt och kundsegment. Företagsförändring, behövs en marknadsplan, hur och varför? Vilken affärsmodell är lämplig och hur ska varan säljas och till vilket pris? Maria Hedenström, ekonomirådgivare Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

12.00 Lunch

13.00 Vilka mervärden finns i din produkt? Vilka värderingar styr utvecklingen av ditt företag? Paketering är inte bara en förpackning. Omvärldsanalys, nya trender, mervärden och utveckling av varumärken. Hans Naess, agronom, och Kreativ ledare. Hans har under ett flertal år arbetat både teoretiskt och praktiskt med hur småskaligt företagande kan utvecklas framgångsrikt.

16.00 Avslut

Deltagaravgift
500 kr exkl. moms

Anmäl dig senast 7 oktober till Helene Skogqvist tel. 0923-121 86 eller 070-343 42 54, e-post: helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se
Uppge eventuell specialkost vid anmälan.