Fullmäktigeval Halland

Plats Zoom
Datum och tid 25 november, 18.30
Arrangör Hushållningssällskapet Halland

Hushållningssällskapet Halland inbjuder härmed alla medlemmar till valmöte onsdagen den 25 november kl 18:30 via Zoom för val av fullmäktige för perioden 2021–22.

Alla medlemmar i Hushållningssällskapet i Halland är valbara till fullmäktige och har även möjlighet att nominera kandidater till fullmäktige. Nomineringarna skickas till valberedningens ordförande Morgan Karlsson, lilla.getinge@gmail.com eller till Valberedningen, Hushållningssällskapet Halland, Lilla Böslid, 305 96 Eldsberga. Nomineringar önskas så snart som möjligt, dock senast den 25 oktober 2020.

Anmälan om deltagande sker senast den 4 november till infohalland@hushallningssallskapet.se eller 035-465 00. Handlingar till mötet presenteras på Hushållningssällskapet hemsida senast den 17 november.

Möteshandlingar:

Dagordning valmöte 2020

Förslag till Fullmäktige 2021-2022

Välkomna!