Fullmäktigeval Halland

Plats Lilla Böslid, Eldsberga
Datum och tid 30 november, 18.30
Arrangör Hushållningssällskapet Halland

 

Hushållningssällskapet Halland inbjuder härmed alla medlemmar till valmöte onsdagen den 30 november kl. 18:30 på Lilla Böslid för val av fullmäktige för perioden 2023–24.

Alla medlemmar i Hushållningssällskapet i Halland är valbara till fullmäktige och har även möjlighet att nominera kandidater till fullmäktige. Nomineringar kan inte göras efter den 25 oktober 2022.

På valmötet kommer verksamheten att presenteras av vd Annika Bergman.

Anmälan om deltagande sker senast den 14 november till infohalland@hushallningssallskapet.se eller 035-465 00.

På mötet bjuds det på enklare förtäring.

 

Välkommen!

Dagordning valmöte Halland 2022