Frukostmöte skogsvård

Plats Gamlebygymnasiet
Datum och tid 27 februari, 8.00
Arrangör Hushållningssällskapet

Välkommen på ett informationsmöte om adaptivt skogsbruk och digital teknik i skogen, vilka lösningar som finns idag och vilka som kommer framöver. Vi diskuterar skogsvård och besöker ett askningsförsök i fält. Dessutom undersöker vi hur digital teknik kan lära oss mer om skogens produktion. Ökad kunskap inom fler områden ger skogsägare mer möjligheter att dokumentera sitt skogsägande, öka lönsamheten och bli bättre på skogsskötsel. Del II i Digital teknik i adaptivt skogsbruk
Välkommen hälsar Hushållningssällskapet!

PROGRAM Gallring i alla dess former
08.00 Kaffe och tilltugg i Gamlebygymnasiets matsal, sedan till Rådgivarkontoret
08.30 Skogsbruk på 2000- talet, vad händer framåt?
09.00 Skogsvård- vad är viktigt att tänka på?
10.00 En kortare exkursion, visning av Instegsapp för skogsmätning ”LRK +”
Vi avslutar senast 11.
Alla intresserade är välkomna!
Seminariet är en del av projektet ”Digital teknik i adaptivt skogsbruk”

Seminariet är gratis, men anmälan krävs för fika!

 

Anmälan senast 25 febr till info.h@hushallningssallskapet.se eller simon.halling@hushallningssallskapet.se
Vi behöver ditt namn, adress, telenr. och e-post.