Från fält till foderbord – för nötköttsproducenter del 4

Plats Datorgatan 5 Huskvarna
Datum och tid 1 december, 18.30

Denna träff har fokus på betet!

Nu kör vi igång en kursserie där vi tar upp momenten som sker från jorden till ett färdigt foder på foderbordet till djuren. Kurserna har fokus på helheten inom dikor/ nötköttsproduktionen. Den vänder sig till dig med dikor/nötköttsproduktion och som har en del erfarenhet av produktionen men alla är givetvis välkomna!

Kursledare är Hanna Sjöholm, Andreas Svensson och Birgit Fag från Hushållningssällskapet. Alla träffarna sker på Hushållningssällskapets kontor i Huskvarna.

Vid denna träff pratar vi om bete. Hur blir man så klimatsmart och näringseffektiv som möjligt på betet? Hur stort näringsbehov täcks av bara bete? När är det dags att byta fålla och hur ofta bör jag byta fålla? Hur utnyttjar jag betet på bästa sätt och hur många kor och kalvar kan jag ha på ett hektar naturbete respektive åkerbete?

Var: Hushållningssällskapets kontor Datorgatan 5 Huskvarna
Kostnad: Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag: 28 nov 2022 till Andreas Svensson 0708-29 09 71, andreas.svensson@hushallingssallskapet.se
eller 036-39 88 70 ,ann-christin.karlsson@hushallningssallskapet.se