Framtidsdagen på Lilla Böslid

Plats Lilla Böslid, Eldsberga
Datum och tid 25 januari, kl. 8.30-15.00
Arrangör Hushållningssällskapet Halland

Framtidsdagen på Lilla Böslid

Hur brukar vi jorden i framtiden?

Välkommen till Framtidsdagen på Lilla Böslid den 25 januari! En kunskapsfylld dag för dig som vill få inspiration och nya idéer kring lantbruket.

Programmet är brett och handlar om framtidens jordbruk. Det blir till exempel trendspaning, mellangrödor, klimat och teknik.

 

Ur programmet:

Moderator Mathilda Hollertz, VD Stiftelsen Lantbruksforskning

Trendspaning för branschen
Vilka möjligheter finns med kristider och vilka företag är hållbara i längden? Stefan Ljungdahl, VD Jordbruksaktuellt.

Nya CAP
Vad innebär EU-stöden 2023-2027 för den enskilda lantbrukaren och branschens riktning framåt? Bengt Johnsson, expert jordbruksekonomiska enheten Jordbruksverket.

Mellangrödor och companion cropping
Vad kan vi odla och hur ska man tänka kring växtföljdssjukdomar? Vad är companion cropping och hur fungerar det? Marcus Willert, HIR Skåne.

 

Här hittar du hela programmet för Framtidsdagen på Lilla Böslid

 

Praktiskt

Framtidsdagen arrangeras den 25 januari på Hushållningssällskapet Hallands gård Lilla Böslid söder om Halmstad. Fika och registrering från kl. 8.30. Programmet startar kl. 9 och vi avslutar omkring kl. 15.

Adress: Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga
Datum: 25 januari 2023
Tid: Fika och registrering från 8.30. Avslutning omkring kl. 15.

Anmälan

Vid deltagande på Framtidsdagen 2023 på Lilla Böslid ingår fika och lunch till en kostnad på 550 kr per person, pris för medlemmar 480 kr. Fakturering av beloppet sker så fort du skickat in din anmälan.

Fullbokat!

 

Kontakt

Sara Arvidsson
E-post: sara.arvidsson@hushallningssallskapet.se
Telefon: 035-465 25