Framtidens resilienta skogar

Plats Tönnersjöhedens försökspark, Simlångsdalen
Datum och tid 17 september, 9.30-15.00
Arrangör Gröna Möten

STUDIERESA TILL SLU TÖNNERSJÖHEDEN FÖRSÖKSPARK

Då granbarkborren är ett skogsskadedjur som förstör stora värden i Sverige kan det finnas anledning att överväga andra trädslag. Ett varmare och torrare klimat kan också vara argument för att titta närmare på just lärk som alternativ till gran. Är det klimatsmart och hållbart att odla lärk?
Gröna Möten arrangerar den tredje delen i temaserien Framtidens resilienta skogar – en studieresa till halländska Tönnersjöhedens försökspark. Du väljer att åka egen bil eller vår buss från Sjuhärad. Vi vänder oss framför allt till dig som skogsbrukare med intresse för odling av lärk. Vi berör frågor som rör allt från sådd till planka under guidning av försöksledare och parkchef Ulf Johansson.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och säkerställer att evenemanget genomförs tryggt. Anmälan krävs och inför evenemanget sänds aktuell information ut.

Hela programmet hittar du på www.gronamoten.se där du även anmäler dig till studieresan och anger buss eller bil i meddelandet senast 2021-09-10.

Vid frågor kontakta Caroline Dahrén, caroline.dahren@agrovast.se, 0708-29 09 18 eller Emelie Oskarsson, emelie.oskarsson@agrovast.se.