Behövs fosfor i startgivan i majs?

Plats Sandby Gård, Borrby
Datum och tid 29 januari, 11.45-13.00
Arrangör Hushållningssällskapet Skåne

Passa på att luncha och lyssna på Magnus Nilsson när har berättar om sitt fosforprojekt i majs.

Majs är en gröda med hög tillväxt och stort näringsbehov och odlas till foder till nötkreatur. Stora mängder stallgödsel tillförs ofta och eftersom majs vanligtvis odlas fler år på samma fält har många majsfält högt innehåll av fosfor (P). Trots höga P-klasser rekommenderas en startgiva av mineralfosfor vid majsodling. Projektets innovationsidé är att behandla majsutsädet med en produkt, som göra fosforn i marken tillgänglig för majsen i dess tillväxt start. Alternativt beta utsädet med en fosfor-produkt. Skulle det gå att ta bort startgivan, så finns det möjlighet att minska odlarens kostnad med 500 kr/ha och minska risken för fosfor-läckage till omgivande vattendrag.

 

Behövs fosfor i startgivan i majs?

Föredragshållare: Magnus Nilsson

Onsdag 29 januari 2020

Hushållningssällskapet, Sandby gård​

11.45 – ca 13.00

Anmälan till annika.jonsson@hushallningssallskapet.se

80:- för medlemmar i Hushållningssällskapet. 300:- för ickemedlemmar.

 

Varmt välkomna