Försörjningsbalans i er kommun

Plats Webbinarie
Datum och tid 7 december, 14.00 - 15.00
Arrangör Hushållningssällskapet Västra

 

Digital presentation onsdagen den 7 december 2022 kl 14.00 – 15.00 via Teams

Försörjningsbalans i er kommun

Livsmedelsförsörjning har blivit en allt viktigare fråga i Sverige. En stor del av arbetet med att öka livsmedelsförsörjningen kan ske på kommunnivå och till det behövs relevant statistik.

Vilka är er kommuns styrkor?
Låt oss presentera en tjänst från Hushållningssällskapet som kan bli en ögonöppnare genom siffror på produktion och konsumtion av både livsmedel och djurfoder, baserade på tillförlitlig statistik från flera källor.

I vårt unika beräkningsverktyg omvandlas detta till er kommuns försörjningsbalans. Resultatet presenteras av våra kunniga rådgivare som förklarar hur siffrorna tagits fram samt vilka styrkor och utvecklingsmöjligheter som finns i er kommun.
För att kunna förbättra försörjningsbalansen får ni svar på frågor som till exempel:

  • Hur mycket åkermark finns?
  • Vilka livsmedel produceras det mest av?
  • Hur många människor kan det mätta?
  • Hur ser företagsetableringen ut inom livsmedelssektorn?

Resultatet ger er också värdefullt underlag för krisberedskapsarbete.

Läs mer hur kommunen kan stärka försörjningsbalansen » 

Anmälan: Här nedan i formuläret.
Teamslänk sänds löpande.

Kontaktpersoner:
Cecilia Sassa Corin, 0521-72 55 61, cecilia.corin@hushallningssallskapet.se
Christina Milén Jacobsson, 0521-72 55 15, cmj@hushallningssallskapet.se

  • Anmälan Försörjningsbalans i er kommun 7 december 2022 kl 14-15