Försöksmöte 2023 – försökspersonal från hela Sverige träffas på Gotland

Plats Visby, Hallfreda
Datum och tid 31 januari, 9:00
Arrangör Hushållningssällskapet Gotland

Ett intressant program med föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Det bli förstås också besök på Hallfreda försöksstation och ett studiebesök hos en av de gotländska försöksvärdarna. Deltagarna är försökspersonal från alla femton Hushållningssällskap i hela Sverige.