Förmiddagsfika för företagare

Plats Kalix
Datum och tid 27 januari, 09.30-11.00

Företagare på landsbygden, välkommen till drop-in-fika mellan 09.30-11.00, på Morjärvsvägen 4 A, Hushållningssällskapets lokaler i Kalix, den 27 januari.

Du får träffa oss som jobbar på Hushållningssällskapet i Kalix och andra landsbygdsintresserade. Idag finns också Helena Zimmer här som kan berätta om olika former av projektstöd till föreningar och landsbygdsföretag. Vi bjuder på kaffe och bullar, välkommen!

Ytterligare information får du av Helene Skogqvist tel. 0923-121 86 eller 070-343 42 54, e-post, helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se