Förmiddagsfika för företagare

Plats Kalix
Datum och tid 28 februari, 09.30-11.00

Företagare på landsbygden, välkommen till drop-in-fika mellan 09.30-11.00, på Morjärvsvägen 4 A, Hushållningssällskapets lokaler i Kalix, den 28 februari.

Du får träffa oss som jobbar på Hushållningssällskapet i Kalix och Ann-Mari Andersson, näringslivsutvecklare i Kalix, som berättar om sitt arbete med landsbygdsfrågor och skärgårdsturism.
Vi bjuder på semlor! Du får gärna berätta att du kommer så att jag vet hur många semlor som behövs.

Kontakt: Helene Skogqvist tel. 0923-121 86 eller 070-343 42 54, e-post: helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se