Förenkla dina ekologiska fokusarealer genom att så in dem!

Plats Samling vid infarten till Borgeby Fältdagar
Datum och tid 30 maj, 13.00-15.00
Arrangör HIR Skåne

Från 2018 verkar det blir förbud för kemisk bekämpning på ekologiska fokusarealer. Ett sätt att lösa detta är att så in permanenta remsor eller ytor.

På demofältet på Borgeby Fältdagar såddes 2014 in fleråriga fröblandningar som gynnar pollinatörer, fåglar och nyttoinsekter. Kom och se hur de ser ut efter några år! Är där bara ogräs eller är de fortfarande bra? Vi diskuterar skötsel och anläggning samt val av fröer.

HIR Skåne bjuder på fika. Anmälan: senast 26 maj genom att fylla i formuläret nedan.

Kontakta Lena Friberg, tel. 0708-16 10 25 om du har frågor.

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.

 

Logotyp Lst Skåne  Logotyp_EU
Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne