Föreläsning om Jordhälsa och bördighet

Plats Tystberga
Datum och tid 28 november, 18.30
Arrangör Rönö & Trosa-Vagnhärad Hushållningssällskap

 

Inbjudan till medlemmar i Rönö & Trosa-Vagnhärad Hushållningssällskap

Välkommen till en föreläsning om Jordhälsa och bördighet

Anna Linnell, Hushållningssällskapet, föreläser om Jordhälsa och bördighet.

Jordhälsa har blivit något av ett modebegrepp som används flitigt inom både konventionell och ekologisk odling. Stort fokus läggs på att försöka öka bördigheten och mullhalten och även försöka göra olika slags ”hälsokontroller” på odlingsjorden. Argument förutom ökad bördighet och därmed ökade eller stabilare skördar är att binda mer kol från atmosfären ner i marken och göra odlingsmarken till en kolsänka. Metoder som testas är till exempel mellangrödor, minskad/smartare jordbearbetning, tillförsel av stabilt kol och tillförsel av positiva mikroorganismer. Inom detta nya område finns det många olika aktörer som erbjuder sina tjänster. Föredraget är tänkt att reda ut vad som är belagt vetenskapligt och vad som är mer på ett experimentellt stadie.

När:          Torsdagen den 28 november kl. 18.30. Föreläsningen beräknas ta ca 1,5 timme inkl. fika som vi bjuder på.

Plats:        Gårdsbutiken på Onsberga gård.

Hitta dit:   Onsberga är prästgården i Sättersta och ligger längs ”gamla E4:an”.

Från Stockholm: E4:a söderut, sväng av vid avfart Lästringe. Håll vänster mot Nyköping. 250 m efter Sättersta kyrka sväng höger mot Timmermon. Onsberga är första gården på höger sida.
Från Norrköping: E4:an norrut, sväng av vid avfart Tystberga. Håll höger mot Södertälje. 250 m före Sättersta kyrka sväng vänster mot Timmermon. Onsberga är första gården på höger sida.
GPS-koordinater (58.8930, 17.2294).

Anmälan: Senast 25 november till Leif Johansson på leif.rogsta@gmail.com eller tel. 070-086 09 28.

Övrigt:     Om ni har frågor eller förslag på vad ni vill att Anna skall ta upp på föreläsningen får ni gärna maila dem i förväg till: anna.linnell@hushallningssallskapet.se.

Kom ihåg andra intresserade i familjen, grannar m.fl.

Hoppas att vi ses!

Styrelsen