Förebygg skogsbrand – Dingle

Plats Dingle naturbruksgymnasium
Datum och tid 21 mars, kl. 17.30-21.30

Välkommen till en träff om hur du som markägare kan förebygga brand i din skog och hur du kan förbereda dig om det ändå skulle börja brinna.

Hushållningssällskapets skogsrådgivare inleder med att prata om hur klimatförändringar påverkar skogen och skogsbruket. Annie Johansson, VD för Kyllesjö Skog AB, knyter an till detta med fokus på skogsbrand. Räddningstjänsten berättar om förebyggande arbete och på vilka sätt de kommer stötta dig som markägare i händelse av en skogsbrand. Du kommer få med dig praktiska checklistor och konkreta råd för att bli bättre förberedd om din skog skulle börja brinna.

Träffarna är kostnadsfria och genomförs i samarbete mellan Hushållningssällskapet och Gröna Klustret Nuntorp genom satsningarna Arena Skog samt Klimatsmart och Klimatsäker skog.

Vi bjuder på enklare förtäring.

Datum och tid: 21 mars, kl. 17.30-21.30

Plats: Dinglegymnasiet, Kustvägen 11c, 455 61 Dingle (Lokal Sporren, intill huvudbyggnaden)

Sista anmälningsdag: 14 mars

Kontakt: Inger Jakobsson, inger.jakobsson@gronaklustret.se, 0722-410280

Programpunkter:

  • Skogen i ett förändrat klimat.
  • Brandens beteende i skogsmark.
  • Lär känna din fastighet ur ett brandperspektiv.
  • Eftersläckning – markägarens ansvar.
  • Erfarenheter från tidigare bränder, hur kan räddningstjänsten bistå markägaren?
  • Försäkringen – vad täcker den?
  • Samverkan mellan Räddningstjänsten, andra aktörer och skogsägare.