Förebygg skogsbrand

Plats Nennesmo Gislaved
Datum och tid 21 april, kl 16-20

Välkommen till en kväll om hur du som markägare kan förbygga brand i din skog och hur du kan förbereda dig om det ändå skulle börja brinna.

Vi får lyssna till Annie Johansson VD för Kyllesjö Skog AB, ett företag som utbildar inom skogsbrand och naturvårdsbränning.
Annie har efter branden i Västmanland 2014 utbildat över 350befäl, samt ett stort antal brandmän från räddningstjänster över hela landet. Medverkar gör även Hushållningssällskapet samt lokala Räddningstjänsten som berättar om det förebyggandearbetet som görs för skogsbränder och på vilka sätt de kommer stötta dig som markägare vid en skogsbrand.
Kursen är kostnadsfri och riktar sig till alla skogsägare.
Vi bjuder på enklare förtäring.
Programpunkter:

  • Skogen i ett förändrat klimat.
  • Brandens beteende i skogsmark.
  • Lär känna din fastighet ur ett brandperspektiv.
  • Eftersläckning – markägarens ansvar.
  • Erfarenheter från tidigare bränder?
  • Försäkringen – vad täcker den?
  • Avverkning brandskadade träd och föryngring.

Genomförs genom EU-projektet Klimatsmart och Klimatsäker skog som drivs av Hushållningssällskapet.
Varmt välkommen! Har du frågor kontakta Magnus Ekström på 0708-241020 eller magnus.ekstrom@hushallningssallskapet.se
Klimatsmart och klimatsäker skog

Anmälan görs senast 18april
till 036-398870 eller ann-christin. karlsson@hushallningssallskapet.se